โทร.: 02-938-7531, 063-197-6890

อบรมและทดสอบ

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
ผู้ประกอบอาหารไทย

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ภาพอบรม ทดสอบ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ผู้ประกอบอาหารไทย

เกี่ยวกับเรา

ใบอนุญาต ทดสอบ สอบ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ อาหาร

ทำไมต้องศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน "กรุงเทพบริการ" ?

  • เป็นศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาตจากกรมแรงงาน
  • สะดวก รวดเร็ว
  • มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถใช้ได้ในการสอบ และทำงานต่อไป
  • ได้รับใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย

ติดต่อเรา

ใบอนุญาต ทดสอบ สอบ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ อาหาร

ติดต่ออบรม-ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรุงเทพบริการ

โทร.: 02-938-7531, 063-197-6890

LINE ID: bks-license,@bks-license

ที่ตั้ง: 300 ถนนลาดพร้าว ซอย 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หลักสูตรอบรมและทดสอบ

ติดตามเรา